Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bắc Giang

Trên địa bàn Bắc Giang đang có 11,820 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 4,022 công ty, Huyện Việt Yên 1,718 công ty, Huyện Lạng Giang 1,051 công ty, Huyện Hiệp Hòa 1,005 công ty, Huyện Lục Nam 849 công ty, Huyện Yên Dũng 819 công ty, ...

CÔNG TY TNHH AZA VINA

2400848542

Số 29 đường Nguyễn Văn Tráng, Khu phố 1, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên