Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bắc Giang

Trên địa bàn Bắc Giang đang có 12533 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 4224 công ty, Huyện Việt Yên 1822 công ty, Huyện Lạng Giang 1137 công ty, Huyện Hiệp Hòa 1067 công ty, Huyện Lục Nam 920 công ty, Huyện Yên Dũng 876 công ty, ...