Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bắc Giang

Trên địa bàn Bắc Giang đang có 12453 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 4205 công ty, Huyện Việt Yên 1804 công ty, Huyện Lạng Giang 1125 công ty, Huyện Hiệp Hòa 1053 công ty, Huyện Lục Nam 914 công ty, Huyện Yên Dũng 872 công ty, ...