Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bắc Giang

Trên địa bàn Bắc Giang đang có 11,750 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 4,000 công ty, Huyện Việt Yên 1,705 công ty, Huyện Lạng Giang 1,044 công ty, Huyện Hiệp Hòa 998 công ty, Huyện Lục Nam 840 công ty, Huyện Yên Dũng 815 công ty, ...

CÔNG TY TNHH PHOENIX REAL

2400846739

Số 25 Đường Nguyễn Đình Tuân, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang